Energia Przykona zrealizowała w roku 2020 projekt elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 600MW w województwie wielkopolskim (Projekt Przykona). Jest to pierwsza tak duża instalacja w Europie Środkowej i jedna z największych na starym kontynencie. Inwestycja dostarczy 600 MW mocy wytwórczej, co przełoży się na produkcję energii elektrycznej na poziomie 630 GWh rocznie. Budowę zaplanowano na terenie wschodniej Wielkopolski, na gruntach zdegradowanych działalnością górniczą. Docelowo, cała inwestycja będzie odpowiadać za produkcję ok 3 proc. energii wytwarzanej z OZE w Polsce. Ze względu na moce wytwórcze i możliwość efektywnej produkcji energii w okresie letnim, kompleks będzie mieć istotne znaczenie dla wydolności systemu elektroenergetycznego w okresie wzmożonego zapotrzebowania na prąd.

 

Projekt budowy farmy obejmie niezbędną infrastrukturę elektrotechniczną i drogi dojazdowe. Powstała w jego wyniku farma PV stanie się największą instalacją fotowoltaiczną w Europie Środkowej. Spółka Energia Przykona realizuje obecnie inne wielkopowierzchniowe projekty fotowoltaiczne w innych rejonach Polski.

 

Projekt elektrowni fotowoltaicznych zrealizowany przez Energia Przykona znacząco przyczyni się do wsparcia realizacji zobowiązań akcesyjnych Polski w ramach Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Będzie miał również duży wpływ na osiąganie celów Strategii „Europa 2020”. 

 


Projekt będzie miał wiele pozytywnych skutków dla województwa, gminy i całej lokalnej społeczności, nie tylko dzięki dodatkowym przychodom z podatków.

 

Energia Przykona rozwija obecnie największy projekt elektrowni wiatrowych w Polsce na terenie województwa opolskiego zlokalizowany w obrębie 8 gmin, o łącznej planowanej mocy do przyłączenia 711MW. W projekcie przewidziano turbiny wiatrowe o mocy od 2,5MW do 5MW i wysokościach całkowitych 190 – 210m. Zakończenie fazy projektowej i uzyskanie statusu gotowości do budowy przewidziano na rok 2022. Inwestycja dostarczy 711 MW mocy wytwórczej, co przełoży się na produkcję energii elektrycznej na poziomie ok 2,4 TWh rocznie, tym samym stanie się największym źródłem wytwórczym w Polsce skonsolidowanym na jednym terenie i jednym z największych w Europie. Inwestycja pozwoli zasilić w zieloną energię największe zakłady przemysłowe na południu Polski i znacząco wpłynie na ograniczenie emisji CO2 w całym kraju.