Współpraca z funduszem NeoInwestments

Powrót

 

Energia Przykona jako spółka deweloperska na mocy ścisłej współpracy z funduszem NeoInvestments zrealizowała projekt Przykona o łącznej mocy 600MW. W ten sposób Energia Przykona stała się wykonawcą projektu największej farmy fotowoltaicznej w Polsce, zakończonej sukcesem.

 

Energia Przykona podpisała List intencyjny z funduszem NeoInvestments SA z Warszawy na realizację kolejnych wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych w województwie zachodniopomorskim. Strony zadeklarowały również przyszłą współpracę w zakresie wspólnej budowy i eksploatacji inwestycji.

 

NeoInvestments to firma działająca w modelu funduszu private equity. Od 1993 r. inwestuje w nowe, rozwijające się obszary gospodarki i zajmuje się wdrażaniem procesów biznesowych dla największych polskich i międzynarodowych korporacji. 

 

Obecnie firma prowadzi działalność w pięciu  obszarach: szeroko pojętych usług outsourcingu usług marketingowych, usług e-commerce, w segmencie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, energetyki  OZE i nieruchomości rolnych. NeoInvestments jest zaangażowany w energetykę wiatrową  od 2004 roku, w  produkcje energii z  biogazu wysypiskowego od 2014 roku, a w fotowoltaikę, oraz  przechowywanie energii od roku 2015 r.